SLOVENSKÁ VČELÁRSKA ÚNIA - OBČIANSKE ZDRUŽENIE - Stanovy OZ- Zloženie SVÚ- Zloženie RK SVÚ

Autor: Beatrix Franeková, 17.05.2018
Novým včelárskym  subjektom je Slovenská Včelárska Únia, ktorý môže suplovať Združenie Slovenská včela ako aj OZ - Slovenskí včelári.
 
Slovenská Včelárska Únia so sídlom Veľké Rovné
IČO : 51684853           pridelené  ŠÚ SR        dňa 09.05.2018
 
ZLOŽENIE  SVÚ:
 
SLOVENSKÁ VČELÁRSKA ÚNIA
 
PREDSEDA                        Miroslav Novák
1. PODPREDSEDA           Ing. Ľuboš Remeta
2. PODPREDSEDA           Jozef Bulík
 
REVÍZNA KOMISIA SVÚ
Predseda                              Ing. Janka Ceconíková
Člen                                      Ing. Beatrix Franeková
Člen                                      Mgr. Zuzana Papíková
 
 
 
V prílohe sú Stanovy OZ - SLOVENSKÁ VČELÁRSKA ÚNIA aj  IČO,
 
Bližšie informácie poskytne : Predseda SVSJČ - Miroslav Novák, telef.kontakt :0910 428 827.