Oznámenie -Stanovenie odmien funkcionárom SVSJČ za rok 2017

Autor: Beatrix Franeková, 08.01.2018
 
Stanovenie odmien funkcionárom SVSJČ  za rok 2017  
 
Niektorí členovia SVSJČ  sa vzdali odmeny za rok 2017.   
 
 1.  Odmeny členom predstavenstva   VR SVSJČ          suma  € :
       
       Predseda SVSJČ                                     si neurčuje
                                                              a ani nepreberá  odmenu           
       Podpredseda SVSJČ                                                   30,00
       Sekretár /ka SVSJČ                                                    500,00
       Pokladníčka SVSJČ                                                    250,00
       VR SVSJČ - člen                                                           20,00
       (5 členov)
2.     odmeny členom Revíznej komisie  SVSJČ 
         RK SVSJČ  -  predseda                                              30,00                            
         RK SVSJČ  - člen                                                        30,00
         (2 členovia)
3.      odmena kronikárke SVSJČ                                      100,00
 
4.      odmeny obvodovým dôverníkom                             
         (23 obvodových   dôverníkov)                                  2,-  € na 1 člena, 
                                                                                              ak je  počet členov v obvode 
                                                                                              menej ako 10 , je odmena
                                                                                              stanovená na 10,00 eur