Oznam o úmrtí nášho priateľa Alexandra Čelka z Považskej Bystrice a spomienka

Autor: Beatrix Franeková, 29.11.2017
Oznamujeme priateľom včelárom , ktorí poznali nášho priateľa
Alexandra Čelka z Považskej Bystrice, že 
 
" hoci tu už  Šaňko medzi nami nie je,
   navždy ostane v našich srdciach žiť . " 
 
V  prílohe sa nachádza parte a nádherné spomienkové fotografie
z jeho včelárskeho prostredia v Čelkovej Lehote.
(nezabudnite sa pozrieť čo tu zanechal pre ďalšie generácie.)
 
"  Česť  jeho  pamiatke !  "